Giá Cà Phê

Giá cà phê hôm nay ngày 05/01/2018 Tỉnh /huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng — Bảo Lộc (Robusta) 36,100 — Di Linh (Robusta) 36,200 — Lâm Hà (Robusta) 36,000 Đắk Lắk — Cư M’gar (Robusta) 36,700 — Ea H’leo (Robusta) 36,700 — Buôn Hồ (Robusta) 36,800 Gia Lai —Read More →

Giá Cà Phê

Tỉnh /huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg LÂM ĐỒNG — Lâm Hà (Robusta) 35,600 — Bảo Lộc (Robusta) 35,700 — Di Linh (Robusta) 36,100 ĐẮK LẮK — Cư M’gar (Robusta) 36,500 — Ea H’leo (Robusta) 36,300 — Buôn Hồ (Robusta) 36,800 GIA LAI — Ia Grai (Robusta) 36,600 ĐẮK NÔNG — GiaRead More →

Giá Cà Phê

Tỉnh /huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng — Bảo Lộc (Robusta) 35,400 — Di Linh (Robusta) 35,700 — Lâm Hà (Robusta) 35,300 Đắk Lắk — Cư M’gar (Robusta) 36,000 — Ea H’leo (Robusta) 36,000 — Buôn Hồ (Robusta) 36,300 Gia Lai — Ia Grai (Robusta) 36,200 Đắk Nông — GiaRead More →

Giá Cà Phê

Tỉnh /huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng — Bảo Lộc (Robusta) 35,400 — Di Linh (Robusta) 35,700 — Lâm Hà (Robusta) 35,300 Đắk Lắk — Cư M’gar (Robusta) 36,000 — Ea H’leo (Robusta) 36,000 — Buôn Hồ (Robusta) 36,300 Gia Lai — Ia Grai (Robusta) 36,200 Đắk Nông — GiaRead More →

Giá Cà Phê

Tỉnh /huyện (khu vực khảo sát) Giá thu mua Đơn vị: VNĐ/kg Lâm Đồng — Bảo Lộc (Robusta) 35,200 — Di Linh (Robusta) 35,600 — Lâm Hà (Robusta) 35,200 Đắk Lắk — Cư M’gar (Robusta) 36,000 — Ea H’leo (Robusta) 35,800 — Buôn Hồ (Robusta) 36,300 Gia Lai — Ia Grai (Robusta) 36,100 Đắk Nông — GiaRead More →