Hướng dẫn pha chế cà phê ngon và đậm đà, đúng bản chất hương sắc Việt Nam ngoài ra còn có các bài hướng dẫn một số cách pha chế cà phê theo phong cách nước ngoài.