Trung Nguyên Legend Café, Hai Bà Trưng, Tân Định, Hồ Chí Minh

Trung Nguyên Legend Café

Trung Nguyên Legend Café

Địa chỉ: Địa chỉ: 349 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
Giờ: Mở cửa hôm nay · 06:30–22:30

Trung Nguyên Legend Café
Trung Nguyên Legend Café

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may have missed